Supervisorer / Operatører / Riggere

7 January, 2022

Grunnet økende aktivitet, søker Haakonsen Marine AS etter Supervisorer / Operatører / Riggere til land og offshore operasjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Mobilisere og demobilisere utstyr.
 • Arbeide på kai / base ved mobilisering og demobilisering av fartøy m.m.
 • Verifisere og kontrollere utstyr i forbindelse med mobilisering og demobilisering.
 • Forberedelse av fortøyningsutstyr og installasjon ved land og offshore.
 • Utføre inspeksjon, vedlikehold og merking av utstyr, samt dokumentere og rapportere feil og mangler.
 • Vedlikehold og forebyggende arbeid av maskiner, verktøy og utstyr.
 • Mottak og forsendelse av vareleveranser.
 • Rapportere KHMS avvik.
 • Gjennomføre arbeidet i henhold til bedriftens kvalitets, helse og miljø- og sikkerhets system.
 • Delta aktivt i bedriftens kultur og sikkerhetsarbeid og bygge et godt arbeidsmiljø.

Offshore:

Det må også påberegnes deltakelse i våre offshore operasjoner, og være Haakonsen Marines representant ved fartøy / rigg operasjoner.

Kvalifikasjoner:

 • 3-5 års dokumentert arbeidserfaring fra relevant fagområde.
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Generelt gode datakunnskaper.
 • Offshore helseattest og sertifikat er ønskelig.
 • Offshore erfaring fra tilsvarende arbeider er ønskelig.
 • Være fleksibel med tanke på arbeidsrotasjoner.

Haakonsen Marine AS:

Haakonsen Marine AS er et Norsk basert selskap som leverer tjenester til olje og Gass, og Fornybar Energi industrien.

Selskapet har gjennom årene bygd opp en bred erfaring innen Marine Operasjoner, og har kontorer i Skudeneshavn, Randaberg og i Ghana.

Vi tilbyr innovative løsninger for rigg flytting og fortøyning, Marine Prosjekter, Engineering, Kartlegging av behov, Posisjonering, Fabrikasjon og Undervannsinstallasjon m.m.

I tillegg til å utføre inspeksjoner / surveyer som eCMID / OVID, Suitabillity Survey, On / Off hire, Generell Marine, og DP relaterte oppdrag, så leverer selskapet også OCM, Towing Master, Marine Representanter, Supervisorer og Riggere.

Haakonsen Marine AS arbeider aktivt for å møte kundenes behov, og utføre prosjekter til kundens tilfredsstillelse der tillit, utførelse, kvalitet og kostnadseffektivitet står sentralt.

Se www.hmarine.no for mere informasjon.

Alle henvendelser og søknad med CV sendes post@hmarine.no innen 31 januar 2022.

Vi evaluerer søknader i første halvdel februar og alle søkere vil få svar i løpet av februar.

Other posts

Haakonsen Marine move to new location

Haakonsen Marine move to new location

Due to space availability, we have been forced to move out of Killingøy and have now established new office at Åmøy Base in Stavanger, Norway.  Here we will continue to grow and offer all our services.Now we can also include: Mob/demob at the quayside or RORO Ramp...

Busy start in 2023 for Haakonsen Marine AS

Busy start in 2023 for Haakonsen Marine AS

So far in 2023, we have delivered 17 OVID inspections (vessels & rigs), 5 eCMID inspections (diving, coil laying, pipe laying, cable laying, AHTS and supply vessels), 5 MWS Operations (substructure, wind turbine & towing), 3 ROV Audits, 3 On-hire/Off-hire...